KŘÍŽ

Bůh je svatý a dokonalý, člověk hříšný. A tak jako ve světle nemůže být tma a pitná voda musí být bez jakýchkoliv nečistot, tak lidská hříšnost nemůže obstát v Boží svatosti. A proto je zapsáno, že: “ Mzdou hříchu je smrt„. Nejprve smrt duchovní, která má za následek, že nejsme schopni komunikovat s Bohem. Pak také ta fyzická, která bude mít za následek definitivní odloučení od Boží přítomnosti. Žádná lidská snaha, konání dobrých skutků, či náboženských obřadů, nemůže tento zákon hříchu a smrti zrušit. PŘESTO JE NADĚJE! Jak jsme již řekli, Bůh nás velmi miluje! A poslal svého jediného Syna, Ježíše Krista, na zem. On zde žil, a procházel všemi možnými pokušeními, ve kterých my padáme. A přesto nezhřešil! Jeho život skončil jednou nejstrašnějších smrtí, jakou kdy lidstvo vymyslelo. Smrtí ukřižováním. A to proto, aby překlenul onu propast, která nás odděluje o Boha. Pokud si uvědomujete, že nezvládáte svůj život a věříte tomu, že Pán Ježíš za Vás zemřel, klikněte na symbol dveří.